Kosova qendra e kulturës

Kosova gjithashtu zgjidhet si destinacion udhëtimi nga ata që janë të interesuar për kulturën dhe historinë. Kosova është një përvojë unike për vizitorët. Lista e monumenteve të kulturës në Kosovë është shumë e gjatë. Admironi sitin e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.