atdheu.com
Faruk Selimi
Jungfernstieg 98
24340 Eckernförde
Deutschland

Tel: +49(0)4351475456
Mobil: +49(0)1721475613
Fax: +49(0)4351475457
E-Mail: mail@kosovo-urlaub.de
www.atdheu.com
Materialet dhe informacionet në këtë portal nuk mund të kopjohen, të shtypen ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër.Përmbajtja

Ne u bëjmë thirrje vizitorëve të na dërgojnë tekste, imazhe dhe video përmes faqes sonë të internetit në mënyrë që të pasurojmë faqen tonë të internetit dhe ta mbajmë atë të përditësuar. Fatkeqësisht, ne nuk jemi gjithmonë plotësisht të suksesshëm në kontrollimin e të gjithë përmbajtjes së dërguar për mbrojtjen e të drejtave të autorit. Megjithatë, ne respektojmë pronën intelektuale dhe privatësinë tuaj. Nëse kemi bërë një gabim ose kemi gjetur një shkelje, ju lutemi na kontaktoni. Ne i përgjigjemi kritikave tuaja ose e heqim përmbajtjen.


1. Paralajmërim për përmbajtjen

Përmbajtja falas dhe e arritshme lirisht e kësaj faqe në internet u krijua me kujdesin më të madh të mundshëm. Sidoqoftë, ofruesi i kësaj faqe në internet nuk merr asnjë përgjegjësi për korrektësinë dhe aktualitetin e këshillave dhe lajmeve gazetare falas dhe të arritshme lirisht. Kontributet e identifikuara me emër pasqyrojnë mendimin e autorit përkatës dhe jo gjithmonë mendimin e ofruesit. Thjesht duke thirrur përmbajtje falas dhe të arritshme lirisht, nuk krijohet asnjë marrëdhënie kontraktuale midis përdoruesit dhe ofruesit, për aq sa ofruesit i mungon vullneti për t'u lidhur ligjërisht.2. Lidhjet e jashtme

Kjo faqe në internet përmban lidhje me faqet e internetit të palëve të treta ("lidhje të jashtme"). Këto faqe në internet janë përgjegjësi e operatorëve përkatës. Kur lidhjet e jashtme u lidhën për herë të parë, ofruesi kontrolloi përmbajtjen e palës së tretë për ndonjë shkelje ligjore. Në atë kohë, asnjë shkelje ligjore nuk ishte e dukshme. Ofruesi nuk ka asnjë ndikim në modelin dhe përmbajtjen aktuale dhe të ardhshme të faqeve të lidhura. Vendosja e lidhjeve të jashtme nuk do të thotë që ofruesi të pranojë përmbajtjen pas referencës ose lidhjes si të tijën. Monitorimi i vazhdueshëm i lidhjeve të jashtme nuk është i arsyeshëm për ofruesin pa prova konkrete të shkeljeve ligjore. Me njohuri të shkeljeve ligjore, lidhjet e tilla të jashtme do të fshihen menjëherë.3. E drejta e autorit dhe e drejta e autorit ndihmëse

Përmbajtja e publikuar në këtë faqe në internet i nënshtrohet ligjit për të drejtat e autorit dhe ligjit ndihmës të së drejtës. Çdo përdorim që nuk lejohet nga ligji për të drejtat e autorit dhe ligjin ndihmës të së drejtës së autorit kërkon pëlqimin paraprak me shkrim të ofruesit ose mbajtësit përkatës të të drejtave. Kjo vlen veçanërisht për dyfishimin, redaktimin, përkthimin, ruajtjen, përpunimin ose riprodhimin e përmbajtjes në bazat e të dhënave ose media dhe sisteme të tjerë elektronikë. Përmbajtja dhe të drejtat e palëve të treta shënohen si të tilla. Dublikimi ose shpërndarja e paautorizuar e përmbajtjes individuale ose faqeve të plota nuk lejohet dhe është e dënueshme. Lejohet vetëm prodhimi i kopjeve dhe shkarkimeve për përdorim personal, privat dhe jotregtar.

Paraqitja e kësaj faqe në internet në korniza të jashtme lejohet vetëm me leje me shkrim.4. Kushtet e veçanta të përdorimit

Për sa kohë që kushtet e veçanta për përdorime individuale të kësaj faqe në internet devijojnë nga numrat e lartpërmendur 1 deri në 4, kjo është theksuar shprehimisht në pikën e duhur. Në këtë rast, kushtet e veçanta të përdorimit zbatohen në secilin rast individual.Informacioni i konsumatorit: Rregullorja e ODR Art. 14 EU-VO Nr. 524/2013 për mundësinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në internet mund të hyni në platformën online të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të Komisionit të BE këtu: http://ec.europa.eu/odr

Top Ofertat për vizitorët tanë në vendet e më poshtme:

Ne kemi zgjedhur ofertat më të mira në vendet e juaj, ofertat e sigurimit, ofertat për smartphone, ofruesve të internetit, kredive, online-shop dhe shumë më tepër.