Njerëzit

Kosovarët

Kosovarët njerzit

Kosova një vend i vogël, shtet i ri dhe me një potencial të madhe njerëzor ka orientuar shikimin drejt së ardhmes. Popullsia më e re në Evropë jeton në Kosovë: gjysma e 2 milion banorëve janë më të rinj se 25 vjet. Kosovarët shikojnë me besim në të ardhmen dhe përpiqen për përmirësime dhe zgjerime në shumë fusha: në arsim, në kulturë, në biznes, në bujqësi, në inxhinieri, në mjekësi e në turizëm etj. Njerëzit në Kosovë i janë hapur rendit demokratik botëror dhe po përpiqen për vlerat evropiane si dhe afrimin e mëtejshëm me familjen e madhe evropiane. Popullsia e Kosovës karakterizohet nga një diversitet e gjerë e etnive, kulturave dhe feve. Qëllimi i Kosovarëve është të bashkojnë diversitetin e popullatës përmes tolerancës dhe bashkëpunimit ndër-personal dhe të sigurojnë bashkëjetesën paqësore.

Në Kosovë do të takoni shumë njerëz miqësorë të cilët shquhen për mikpritjen e tyre të madhe. Kjo i bën pushimet në Kosovë një përvojë të këndshme që çdokush do ta kujtojë me dashuri përsëri.


Ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj me këtë projekt.Më shumë këtu ...